Thư ngỏ của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông gửi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của pháp luật, xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ cũng như các ý kiến góp ý, đề xuất, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong suốt thời gian qua; các ý kiến đã là cơ sở quan trọng, các yêu cầu thực tiễn xác đáng để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có căn cứ, cơ sở nghiên cứu, báo cáo và trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo hướng đơn giản hoặc loại bỏ những thủ tục không cần thiết, không còn phù hợp; giảm thời gian, chi phí của các tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Để tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông: “Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp... Tiếp tục cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và chi phí cho doanh nghiệp.” và “Xử lý dứt điểm và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.” . Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về các quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các ý kiến góp ý, đề xuất hoặc phản ánh, kiến nghị đề nghị gửi về: Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính), số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc: thutuchanhchinh@mic.gov.vn, hoặc qua số điện thoại chuyên dùng: 0243.9448539 - để Văn phòng Bộ tiếp thu, nghiên cứu và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Trân trọng cảm ơn./.