Xây dựng Đề án thông tin, tuyên truyền về bảo vệ và phát triển biển, đảo giai đoạn 2018-2020

Chiều ngày 22/1/2018, Ban Soạn thảo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án thông tin, tuyên truyền về bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 (gọi tắt là Đề án) đã tổ chức cuộc họp và góp ý kiến vào việc hoàn thiện Đề án.

20180122-l2.jpg

Toàn cảnh cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập góp ý kiến về Đề án

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Cục Thông tin cơ sở; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Báo chí; Cục Xuất bản, in, phát hành; Cục PTTH&TTĐT, Vụ Pháp chế và thành phần Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập… Đề án trên được Bộ TT&TT giao cho Cục Thông tin cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng.
 
Đề án tiếp tục được triển khai nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến 2020”, các nghị quyết của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Bộ TT&TT đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành ở Trung ương, các tỉnh thành phố trong cả nước, các đơn vị lực lượng vũ trang… đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, biển, đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 616/QĐ-TTg ngày 11/5/2015 phê duyệt Kế hoạch “Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”… góp phần nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, gia tăng sức mạnh đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân và giữa người dân với Đảng, xây dựng lòng tin trong nhân dân.
 
Bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở cho biết: Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin; tăng cường đổi mới, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông như tổ chức các cuộc thi; phát hành các ấn phẩm; thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin… nhằm cung cấp các thông tin, bằng chứng lịch sử chủ quyền biển, đảo Việt Nam cũng như giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cho người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Tạo sự đồng thuận và ủng hộ về vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Mặt khác, Đề án hướng tới 100% đội ngũ tuyên truyền viên, phát thanh viên cơ sở, giáo viên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở tại các địa phương trên toàn quốc nắm vững thông tin về pháp luật, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; Đến năm 2020 đạt 70% đối tượng học sinh, sinh viên trên toàn quốc được cung cấp thông tin, kiến thức về lịch sử chủ quyền biển, đảo Việt Nam; 100% đối tượng ngư dân tham gia đánh bắt trên vùng biển Việt Nam và quốc tế được cung cấp thông tin và nắm vững kiến thức pháp luật của Việt Nam và quốc tế về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam…
 
Về nhiệm vụ của Đề án: Tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng hình thức tổ chức Triển lãm; Tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng hình thức tổ chức các cuộc thi; Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền qua phương tiện thông tin, tuyên truyền và ứng dụng CNTT; Tuyên truyền qua hình thức phát hành các ấn phẩm; Tuyên truyền qua các hình thức khác…
 
Theo dự thảo Đề án, để tăng cường hiệu quả của triển lãm, Bộ TT&TT sẽ đẩy mạnh tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” giai đoạn 2018-2020 và tập trung tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, Đại học, cao đẳng, các Học viện thuộc lực lượng vũ trang trên toàn quốc…/.