Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển viên chức

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức tại 02 vị trí sau:

Vị trí 1: Nghiên cứu viên nghiên cứu chính sách, chiến lược phát triển công nghệ thông tin, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III, số lượng 01.

Vị trí 2: Nghiên cứu viên chính sách, tư vấn dự án, chuyển giao công nghệ, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III, số lượng 01.
 
Thời gian dự kiến thi tuyển: Quý I/2018

Thời gian nhận hồ sơ: từ 25/12/2017 đến ngày 26/01/2018 .
 
Thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng và Mẫu đơn đăng ký dự tuyển xem trong tệp đính kèm.