Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” qua báo chí truyền thông

Sáng 27/10/2017, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Tạp chí Người Làm báo và Báo Nhà báo và Công luận tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” qua báo chí truyền thông” nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017).

20171027-m1.jpg
 
Tham dự tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo lão thành, chuyên gia và các giảng viên đại học cùng đông đảo phóng viên, nhà báo.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, thế giới đã trải qua 100 năm lịch sử kể từ Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Cách mạng Tháng Mười đã mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa Tư bản (CNTB) lên chủ nghĩa Xã hội (CNXH).

Và để góp phần chống suy thoái, tham nhũng, diệt trừ “giặc nội xâm” ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ đe doạ đến tồn vong của chế độ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của T.Ư 4 khoá XII của Đảng, thực hiện chỉ đạo về tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương trong dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công - nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, mục đích của cuộc tọa đàm nhằm khẳng định những giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười, nhận diện sâu thêm về những thăng trầm của lịch sử trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hoá”; đồng thời phê phán nhận thức lệch lạc, chệch hướng, tôn sùng chủ nghĩa đa nguyên, chủ nghĩa cá nhân của một số cán bộ đảng viên thông qua các tác phẩm báo chí truyền thông, góp phần cùng toàn Đảng xây dựng quyết tâm chống “giặc nội xâm” sửa chữa sai lầm, khuyết điểm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, tạo được bước đột phá mới trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, củng cố được niềm tin của nhân dân tiếp tục đi theo ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười.

Gần 30 ý kiến tham luận tại tọa đàm đã khẳng định những giá trị lịch sử và ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đối với thế giới và Việt Nam và tương lai nhân loại. Đồng thời đi sâu phân tích, lý giải những nội dung: Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” của một bộ phận đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, những hệ lụy và nguyên nhân của suy thoái, “tự chuyển hóa”; Đề xuất các giải pháp quan trọng chống suy thoái và “tự chuyển hóa” với mục đích nhằm tuyên truyền ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đối với Việt Nam qua các thời kỳ, phê phán những nhận thức lệch lạc, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, những ý kiến của các chuyên gia tham gia tọa đàm cũng đã phản biện sâu, phản bác những tư tưởng phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười, khẳng định chân lý của thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp quan trọng để diệt trừ tệ nạn tham nhũng, quét “giặc nội xâm”; đồng thời đề cao việc sửa lỗi hệ thống, kiên quyết xoá bỏ cơ chế xin cho, sửa sai triệt để công tác cán bộ, xoá bỏ vấn nạn mua chức, bán quyền, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt là cần đột phá triệt để thực thi dân chủ.

Tọa đàm “Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hoá” qua báo chí truyền thông" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười thành công, cũng chính là một hành động để giới báo chí chúng ta góp một tiếng nói trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” theo nội dung Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, được thể hiện kịp thời trên diễn đàn báo chí - truyền thông đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của Đảng, đúng tinh thần Nghị quyết, đúng đối tượng tuyên truyền, theo phương thức tuyên truyền phù hợp với từng loại hình báo chí và từng cơ quan báo chí./.
Nguồn: Nguồn: Báo Nhân Dân điện tử