Bộ TT&TT thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6

Chiều 20/10, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (gọi tắt là Hội nghị Trung ương 6).

20172010-ta1_1.jpg

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn; Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Phan Tâm, cùng lãnh đạo Đảng bộ và cán bộ, Đảng viên của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Hội nghị tổ chức nhằm giúp các cấp ủy Đảng, cán bộ, Đảng viên nắm được 7 nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 6 (diễn ra từ ngày 4 - 11/10) gồm: Tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 2017 và kế hoạch 2018; Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới; Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập (ngành TT&TT có nhiều đơn vị SNCL); Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Các công việc quan trọng của Bộ Chính trị từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; Một số vấn đề về công tác cán bộ.
 
Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn đã trực tiếp thông báo nhanh các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 6, riêng với nội dung tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 2017 và kế hoạch 2018. Bộ trưởng nhấn mạnh: Lần này, Trung ương đánh giá rất kỹ ngành Thông tin & Truyền thông. Theo đó, tăng trưởng của ngành TT&TT đạt khá, ngành CNTT ngày càng quan trọng, xuất khẩu phần mềm năm 2016 đạt 2,3 tỷ USD, năm 2017 ước trên 3 tỷ USD; Cơ bản đã phổ cập wifi miễn phí ở các thành phố lớn, trung tâm du lịch…
 
Mặt khác, Trung ương cũng đã đánh giá kỹ về hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó nêu rõ một số hạn chế, yếu kém liên quan tới ngành Thông tin & Truyền thông như: Quản lý báo chí, thông tin truyền thông, nhất là các mạng xã hội còn nhiều bất cập. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng chưa có giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn nạn lợi dụng mạng xã hội đưa tin sai sự thật...
 
Về chỉ tiêu phát triển năm 2018, Trung ương xác định rõ bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) tác động nhiều phương diện, vừa là cơ hội, thách thức cho các nước cũng như với Việt Nam. Có người so sánh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như con tàu tốc độ cao, ai không lên kịp sẽ bị tụt lai phía sau rất xa.
 
20172010-ta3.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2018 được đặt ra gồm: GDP tăng 6,5 - 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 33 - 34% GDP, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 1 - 1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4% số huyện nghèo, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 4%…
 
Trung ương cũng đã đưa ra 7 nhóm giải pháp để hiện thực hóa các chỉ tiêu đặt ra cho năm tới. Trong đó có 1 nhóm giải pháp có liên quan tới ngành Thông tin & Truyền thông, đó là: Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức viên chức, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin…
 
Đặc biệt, có riêng 1 nhóm giải pháp về thông tin & truyền thông, đó là nhóm giải pháp thứ bảy:Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về kinh tế - xã hội; Chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; Đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, xử lý nghiêm thông tin sai sự thật..
 
Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin & Truyền thông đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương của Ban Cán sự Đảng, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương 6 đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, đồng thời nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nghị quyết của Hội nghị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.