Sở TT&TT Phú Thọ tổ chức tập huấn nghiệp vụ TT&TT cơ sở năm 2017

Trong 2 ngày 18 - 19/10, Sở TT&TT tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ TT&TT cơ sở năm 2017 cho trên 260 học viên là cán bộ đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã; cán bộ đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

20171020-l110.jpg

Giám đốc Sở TT&TT Phan Quang Thao trao giải Nhất chương trình phát thanh cơ sở cho
Đài Truyền thanh xã Thanh Đình
 
Đài truyền thanh cơ sở là một bộ phận quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng và Nhà nước; là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đồng thời là kênh thông tin quan trọng để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tiếp cận các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội một cách nhanh nhạy, đúng đắn, góp phần quan trọng trong việc việc ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.
 
Thời gian qua, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và sự vào cuộc tích cực của địa phương, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đài truyền thanh cơ sở được tập trung củng cố, nâng cấp, đầu tư; đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở từng bước được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn đã có đài truyền thanh, trong đó nhiều đài đã được đầu tư mới với trang thiết bị và công nghệ hiện đại. Hoạt động của đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở đã bám sát định hướng chỉ đạo tuyên truyền của ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp; kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phản ánh gương người tốt, việc tốt, các điển hình trên các lĩnh vực của đời sống và thực sự là công cụ tích cực trong chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.
 
20171020-l117.jpg
 
20171020-l115.jpg
 
Lãnh đạo Sở TT&TT trao giải Nhì và giải Ba cho các chương trình phát thanh xuất sắc.
 
Tuy nhiên, hiện nay hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như cơ sở vật chất, trang thiết bị nhiều nơi xuống cấp, lạc hậu; đội ngũ cán bộ thường xuyên thay đổi, kiêm nhiệm... đã ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thành cơ sở. Bên cạnh đó, việc định hướng thông tin trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, truyền thông; việc các thế lực thù địch lợi dụng các phương tiện thông tin, đặc biệt là mạng internet để truyền bá các nội dung chống phá Đảng và Nhà nước đang là thách thức đặt ra, đòi hỏi phải nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật vận hành cho đội ngũ cán bộ làm truyền thanh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành TT&TT.
 
Tại lớp tập huấn, trên 260 học viên là cán bộ đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã; cán bộ đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được phổ biến một số các văn bản pháp luật mới về thông tin cơ sở; truyền đạt, hướng dẫn phương pháp khai thác tài liệu; kỹ năng viết tin, bài, thực hiện các chương trình phát thanh; tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của đài truyền thanh; kỹ năng vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả đài truyền thanh cơ sở; thực hành cách thức đọc, viết tin tuyên truyền trên đài truyền thanh và tham quan thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quản lý và quy trình sản xuất chương trình truyền thanh cơ sở tại 2 đài truyền thanh xã Thanh Đình và Sông Lô (thành phố Việt Trì). Bên cạnh đó, các học viên và giảng viên đã cùng trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về TT&TT cơ sở, nhất là công tác quản lý đài truyền thanh, việc thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở… Qua đó giúp các học viên hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của đài truyền thanh cơ sở, trách nhiệm của cán bộ đài trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động của đài truyền thanh cơ sở; công tác thông tin tuyên truyền phục vụ người dân và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt hơn công tác TT&TT tại địa phương.
 
Cũng trong chương trình tập huấn, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 26 chương trình phát thanh cơ sở của 13 huyện, thành, thị và tổ chức thẩm định, đánh giá nội dung các chương trình tham gia. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, về cơ bản, các tác phẩm đều có chất lượng tốt, thể hiện tinh thần nghiêm túc của các đơn vị tham gia, trong đó có nhiều chương trình có chất lượng cao. Các chương trình cơ bản có bố cục hợp lý, có tiếng động hiện trường… góp phần tăng thêm tính sinh động, chân thực của chương trình phát thanh cơ sở. Đặc biệt, phần lớn các chương trình tham gia đều có giọng đọc chuẩn và phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số chương trình sử dụng âm thanh, tiếng động hiện trường trong tác phẩm còn hạn chế; một số tin bài chưa hấp dẫn…
 
Ban Tổ chức đã lựa chọn được 14 chương trình xuất sắc để trao thưởng tại lớp tập huấn. Trong đó giải Nhất thuộc về Đài Truyền thanh xã Thanh Đình (thành phố Việt Trì); giải Nhì thuộc về Đài Truyền thanh xã Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy) và Đài Truyền thanh xã Thọ Văn (huyện Tam Nông). Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 5 giải phụ: Giải tuyên truyền đưa Nghị quyết vào cuộc sống; giải tuyên truyền về chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; giải tuyên truyền về công tác dân tộc miền núi, giải tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và giải giọng đọc triển vọng cho các chương trình phát thanh cơ sở.