Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

20171011-m1.jpg
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội ngày 28/9. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam. Dự kiến, Đại hội được tổ chức vào tháng 12/2017 tại Hà Nội. 
 
Để giới thiệu những nội dung chính của dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc, đồng thời tiếp thu ý kiến rộng rãi của đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân, góp phần làm cho dự thảo báo cáo chính trị được hoàn thiện hơn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. 

Dự thảo nêu rõ, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn xác định mục tiêu xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Giai đoạn 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn kêu gọi thanh niên phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù. Toàn Đoàn triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. 

Trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn đặt chỉ tiêu 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế; trồng mới 30 triệu cây xanh; hỗ trợ vay vốn 10.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên... 

Năm năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, thanh niên Việt Nam đã có sự phát triển toàn diện. Tỷ lệ thanh niên được đào tạo ngày càng tăng nhanh trong cơ cấu lực lượng lao động. Phần lớn thanh niên có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; phát huy truyền thống cách mạng, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, có hành động thiết thực, cụ thể vì cộng đồng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục có bước phát triển, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với thanh thiếu nhi và có đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước. 

Thời gian lấy ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI từ ngày 9/10/2017 đến hết ngày 30/10/2017. Mọi ý kiến đóng góp gửi về Ban Bí thư Trung ương Đoàn, qua Văn phòng Trung ương Đoàn, điện thoại: 024 62631693, email: vanphongtwd@gmail.com.
Nguồn: Hiền Hạnh (TTXVN)