Dự thảo Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Chi tiết dự thảo xin vui lòng tải về tại đây.