101 xã nghèo sẽ được giúp đỡ đến năm 2020

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Điện Biên phân công các ngành, các đơn vị đồng hành, giúp 101 xã khó khăn.

20170808-m8.JPG
 
Trao bò giống hỗ trợ hộ nghèo.
 
Trong 6 năm qua, tỉnh Điện Biên đã bố trí các sở, ngành, đoàn thể triển khai giúp đỡ 78 xã khó khăn trên địa bàn. Ngoài hỗ trợ hàng nghìn cây, con giống vật nuôi, các đơn vị tổ chức xây dựng các mô hình theo hình thức nông - lâm kết hợp ven hồ thành các mô hình rừng hỗn giao, mô hình thả cá cộng đồng và mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản; mở các lớp dạy kỹ thuật trồng và khai thác rừng, chăm sóc và phòng chống bệnh trên gia súc, gia cầm.
 
Ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, các ngành, đơn vị đã huy động kinh phí và ngày công lao động để xây dựng hàng trăm công trình kết cấu hạ tầng cho các xã; sửa chữa và làm mới đường giao thông, kênh mương nội đồng; xây dựng nhà lớp học các cấp, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà ở cho hộ nghèo… với tổng trị giá trên 17 tỷ đồng. Từ nay đến năm 2020, tỉnh Điện Biên phân công các ngành, các đơn vị giúp tiếp 101 xã khó khăn khác đến năm 2020. Các đơn vị sẽ tập trung tư vấn, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tư vấn quản lý các chương trình - dự án dành cho người nghèo, xã nghèo đúng mục đích, đúng đối tượng./.