Vĩnh Phúc: Trên 327 tỷ đồng kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2017, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai kịp thời và hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, chuyển đổi phương pháp đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, dòng họ chủ động, tích cực tìm địa chỉ giúp người nghèo, tư vấn học nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo…

Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã cấp gần 12 nghìn giấy chứng nhận hộ nghèo tiếp cận đa chiều; cấp trên 74 nghìn thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo năm 2017. Thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, người cận nghèo, tỉnh đã hỗ trợ trên 1.000 lượt đối tượng người nghèo, người cận nghèo khám chữa bệnh với số tiền 837 triệu đồng.

20170804-m22.jpg
Nhiều học sinh, sinh viên là người nghèo, người dân tộc thiểu số được hỗ trợ đào tạo nghề từ chương trình giảm nghèo bền vững
 
Có 245 học sinh, sinh viên là người nghèo, người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề, 801 đối tượng thuộc hộ nghèo được giải quyết việc làm. Tổng kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm của toàn tỉnh là trên 327 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn  63 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 264 tỷ đồng.
 
Công tác giảm nghèo của tỉnh đã gắn chặt với phát triển cộng đồng và phát triển nông thôn. Chính sách đối với hộ nghèo, người nghèo được thực hiện tốt, phong trào vận động toàn dân tham gia ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo được triển khai rộng. Tỷ lệ hộ nghèo 6 tháng đầu năm giảm 0,6%, dự kiến đến cuối năm 2017, ước tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,92%.