Cà Mau tổng kết thực hiện Dự án BMGF-VN

Chiều ngày 28/7/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp thực hiện Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” (BMGF-VN) trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Thư viện tỉnh Cà Mau, Bưu điện tỉnh Cà Mau, Viễn thông Cà Mau, Viettel Cà Mau, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Cà Mau.

20170731-m9.jpg
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Quốc Việt (người đứng) phát biểu tại Hội nghị
 
Dự án BMGF-VN do Quỹ Bill & Melinda Gates (Hoa Kỳ) tài trợ được triển khai thực hiện tại tỉnh Cà Mau từ tháng 8/2013 đến hết tháng 6/2017 đã hoạt động tại 18 điểm thư viện công cộng và 18 điểm bưu điện - văn hóa xã (BĐ-VHX). Tổng kinh phí đối ứng từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh để duy trì hoạt động của 36 điểm truy nhập Internet công cộng là trên 3,5 tỷ đồng. Tổng thời gian truy nhập Internet tại các điểm của Dự án là 637.949 giờ (thư viện công cộng 435.709 giờ, BĐ-VHX 202.240 giờ).
 
Đến hết tháng 6/2017, số máy tính của Dự án còn sử dụng được là 159 máy tính (thư viện công cộng 117, BĐ-VXH 42), bị hư 95 máy tính (thư viện công cộng 47, BĐ-VHX 48), bị mất 01 máy tính.  
 
Qua 4 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Dự án BMGF-VN đã góp phần nâng cao năng lực phục vụ, cách thức cung cấp thông tin thông qua máy tính và Internet cho các thư viện công cộng, BĐ-VHX với tầm nhìn mới. Hỗ trợ học sinh, sinh viên, người dân nghèo, nhóm bị thiệt thòi và những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh có cơ hội được tiếp cận bình đẳng, hiệu quả, bền vững với công nghệ thông tin và được hưởng những lợi ích về kinh tế – xã hội mà nó mang lại; góp phần nâng cao dân trí, rút ngắn dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng của người dân trong tỉnh. Hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tại thư viện công cộng và BĐ-VHX.
 
Tuy nhiên, có một số khó khăn nhất định của Dự án như: Một vài điểm do ở vị trí không thuận lợi, đường lộ nông thôn chưa ổn định nên hạn chế việc tiếp cận của người dân. Đường truyền Internet tốc độ còn thấp. Thiếu kinh phí hỗ trợ cho việc duy trì. Việc tuyên truyền chưa sâu rộng, chưa thường xuyên nên còn nhiều người dân chưa biết đến Dự án. Việc bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị chậm làm ảnh hưởng đến hoạt động của các điểm truy nhập Internet. Chưa tạo được sự quan tâm cao và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là chính quyền địa phương. Hoạt động phối hợp, triển khai giữa các bên liên quan còn một số hạn chế nhất định. Việc tiếp cận công nghệ 3G, 4G cho phép thuê bao di động truy nhập Internet qua các thiết bị thông minh (điện thoại, iPad, tivi thế hệ mới…) đã góp phần làm hạn chế người dân đến sử dụng máy tính.
 
Tại Hội nghị Tổng kết, đa số các đại biểu đều thống nhất với việc tiếp tục duy trì bền vững kết quả Dự án BMGF-VN; đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp thực hiện để mang lại hiệu quả như: Tập trung các máy tính ở các xã đem về huyện giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin để dễ quản lý, bố trí kinh phí để duy trì hoạt động các điểm truy nhập Internet công cộng; Đổi tên Dự án BMGF-VN thành tên khác cho phù hợp; Tập huấn cho cán bộ quản lý; Điểm truy nhập Internet ở xã nào hoạt động không hiệu quả thì chuyển sang xã khác để hoạt động; Miễn phí truy nhập Internet công cộng, kết hợp mở thêm nhiều dịch vụ...
 
Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Quốc Việt ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị; đồng thời, đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Cà Mau tự lập dự toán kinh phí đề nghị UBND huyện, thành phố cấp kinh phí duy trì kết quả Dự án; ngân sách nhà nước cấp tỉnh sẽ không tiếp tục cấp kinh phí cho việc duy trì. Nếu tiếp tục duy trì kết quả Dự án sẽ thực hiện theo phương thức khác với Dự án BMGF-VN.