Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 15-21/7/2017

Quản lý TT&TT góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, thị trường dịch vụ viễn thông… là những vấn đề nổi bật về Ngành được các báo cập nhật trong các ngày từ 15-21/7/2017.

20170721-Nam-6.jpg
 
Nhân viên MobiFone kiểm tra hệ thống mạng lưới, trạm phát sóng ứng phó với bão số 2
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
 

BÁO CHÍ        
 

XUẤT BẢN
 

BƯU CHÍNH
 

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.