Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 17-19/5/2017

Tăng cường ứng dụng KHCN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Việt Nam cần bộ tiêu chuẩn chung về xây dựng đô thị thông minh, thị trường dịch vụ viễn thông… là những vấn đề nổi bật về Ngành được các báo đưa tin trong các ngày từ 17-19/5/2017.

20170519-Nam-6.jpg
 Đông đảo người dân Thủ đô đến với phố sách trong ngày khai trương. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
 

BÁO CHÍ
 

XUẤT BẢN
 

BƯU CHÍNH
 

TỔNG HỢP