VNNIC chủ trì kỳ họp quản lý tên miền cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Từ ngày 2 - 3/3/2017, Kỳ họp thành viên Hiệp hội các cơ quan quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 71 (APTLD 71) dưới sự chủ trì của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh mục đích quảng bá hình ảnh cho đất nước Việt Nam, việc VNNIC chủ trì tổ chức kỳ họp APTLD71 thể hiện Việt Nam đang đi đúng xu thế hội nhập và trở thành thành viên có trách nhiệm, tích cực với cộng đồng Internet khu vực và thế giới.
 
Hiệp hội các cơ quan quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APTLD) được thành lập từ năm 1998 với mục tiêu tạo diễn đàn trao đổi chính sách, kinh nghiệm, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống tên miền cấp cao mã quốc gia. Kể từ khi gia nhập APTLD từ năm 2001, đây là lần đầu tiên Việt Nam có cơ hội đăng cai những sự kiện Internet tầm cỡ quốc tế (APTLD 71 và ngay trước đó là APRICOT 2017), đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc hội nhập và phát triển Internet tại Việt Nam.
 
Phiên họp APTLD 71 năm nay có số lượng đăng ký tham dự kỷ lục với hơn 100 đại biểu tới từ 25 thành viên và hơn 10 tổ chức quốc tế và khu vực (ICANN, APNIC, các cơ quan quản lý tên miền cấp cao quốc gia SGNIC, CNNIC, TWNIC, LANIC, .RU, …).
 
Phát biểu khai mạc tại phiên họp, ông Trần Minh Tân, Giám đốc VNNIC khẳng định, tài nguyên Internet, đặc biệt là tên miền Internet là một hạ tầng quan trọng để triển khai các dịch vụ khác trên Internet, là công cụ và phương thức để thực hiện các mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, an toàn thông tin và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
 
Tên miền .VN nói riêng và các tên miền mã quốc gia nói chung là một thành tố quan trọng tạo nên hệ sinh thái Internet đã và đang vận hành, phát triển cho đến nay. Tại Việt Nam, hệ thống hành lang pháp lý dành cho tên miền mã quốc gia .VN đã rất đầy đủ và phù hợp với thông lệ quốc tế từ chính sách đăng ký theo nguyên tắc đăng ký trước cấp trước (first come first serve), cơ chế giải quyết tranh chấp , v.v…
 
Nội dung chính của phiên họp đề cập đến những vấn đề trực tiếp, thẳng thắn trong chính sách quản lý và phát triển tên miền mã quốc gia phù hợp với điều kiện của từng quốc gia và nền kinh tế. Những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của ngành công nghiệp tên miền nói chung, các chính sách toàn cầu có liên quan đến tên miền, các vấn đề về kỹ thuật phục vụ công tác quản lý và đảm bảo an toàn an ninh cho người sử dụng tên miền cũng được đưa ra thảo luận tại đây.
 
Cụ thể, tại kỳ họp có 4 nội dung được bàn thảo chuyên sâu bao gồm: sử dụng mạng xã hội để quảng bá ccLTD, các vấn đề về an ninh, kỹ thuật, chính sách...
 
Mạng xã hội đôi khi được xem là kẻ thù của ngành công nghiệp tên miền nhưng có thể khai thác tiềm năng của mạng xã hội để quảng bá ccTLD và thu hút các khách hàng mới và sự trung thành? Để tìm câu trả lời, các cơ quan thành viên sẽ bàn thảo các thực tiễn và chia sẻ các câu chuyện thành công.
 
Về các vấn đề kỹ thuật/an toàn an ninh, các thành viên của kỳ họp sẽ bàn thảo một số vấn đề quan trọng về xem xét tổ chức ký kết quan trọng về triển khai DNSSEC; Xem xét tính an ninh và tuân thủ của các nhà đăng ký truy cập DNS và các cơ chế phòng vệ DDoS…