Các mẫu Phiếu điều tra thống kê CNTT năm 2016

Phiếu thu thập thông tin dành cho các doanh nghiệp CNTT: tải về tại đây.
 
Phiếu thu thập thông tin dành cho các cơ sở đào tạo CNTT: tải về tại đây.
Nguồn: Vụ CNTT