Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 20-22/8/2016

Bộ TT&TT đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện trên các lĩnh vực, thị trường dịch vụ viễn thông, số hóa truyền hình…là những vấn đề báo chí đưa tin về ngành trong các ngày từ 20-22/8/2016.

20160822-Nam-2.jpg
 
Nhân viên kỹ thuật của Viettel ứng cứu sự cố trong mưa bão
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG
  

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập./.