Tại các đài truyền hình của 5 địa phương trên, những kênh nào sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự?

Trả lời:
Các kênh truyền hình ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất chuyển hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất vào thời điểm 15/8/2016 theo Quyết định của Ban chỉ đạo Số hóa truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần 10 ngày 1/4/2016, gồm: Các kênh truyền hình H1 của Đài PTTH Hà Nội, kênh truyền hình Hải Phòng, kênh truyền hình HTV9 của Đài Truyền hình Hồ Chí Minh, kênh truyền hình Cần Thơ, các kênh truyền hình VTV1, VTV2, VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình VTC1 của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, kênh truyền hình VOVTV của Đài Tiếng nói Việt Nam.