Quản lý hàng giả, hàng nhái mẫu mã đầu thu DVBT2 như thế nào?

Hiện nay, tình trạng hàng giả, hàng nhái mẫu mã đầu thu DVBT2 của các doanh nghiệp, cũng như đầu lậu vẫn xuất hiện trên thị trường. Bộ có hình thức phối hợp như thế nào với các cơ quan chức năng có liên quan để hạn chế, giải quyết tình trạng này hay không?

Trả lời:
Tại các cuộc họp với địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Cục Viễn thông phối hợp với các cơ quan Công thương, quản lý thị trường của địa phương tổ chức thanh, kiểm tra để giảm thiểu tình trạng này. Kết quả hiện nay, các thiết bị thu có hợp chuẩn, hợp quy đang hết sức phổ biến dễ tìm mua. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn tiếp tục quyết liệt chỉ đạo vấn đề này kết hợp với đẩy mạnh truyền thông phổ biến về các thiết bị thu hợp quy trên thị trường.