Những địa chỉ mua thiết bị Set-top-box ở 4 thành phố lớn? Nếu mua ti vi mới thì phải làm thế nào?

Trả lời:
Người dân có thể tham khảo các sản phẩm thiết bị thu đã hợp chuẩn, hợp qquy tại các chuyên trang về số hóa truyền hình, địa chỉ mua sắm là các đại lý ủy quyền của nhà sản xuất/phân phối hoặc các trung tâm điện máy lớn có uy tín. Thiết bị thu phải có dán biểu tượng số hóa truyền hình và gắn tem hợp quy.