Về hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo

Hiện nay còn hàng trăm nghìn hộ nghèo theo chuẩn mới vẫn chưa nhận được hỗ trợ đầu thu của nhà nước? Vậy Bộ TT&TT dự kiến đến bao giờ sẽ hỗ trợ tiếp cho các đối tượng này? Lộ trình thực hiện hỗ trợ thế nào?

Các hộ nghèo theo chuẩn mới đã được tính đến trong kế hoạch hỗ trợ giai đoạn tiếp theo. Do chuẩn mới về nghèo đa chiều mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện bổ sung các dự án hỗ trợ để sẵn sàng hỗ trợ bổ sung giai đoạn 2 ngày trong quý IV/2016.