Bộ TT&TT có lộ trình thế nào đối với việc nâng cấp lên hệ thống truyền dẫn DVB-T2 của Đài VTC?

Hiện nay số kênh truyền hình DVB-T do VTC phát sóng có một số lượng khán giả theo dõi khá nhiều, tuy nhiên hiện tại chất lượng sóng rất yếu, chỉ một số ít khu vực như trung tâm TP Hà Nội là thu được. Còn lại thì tại nhiều địa phương chất lượng rất kém, việc không thu được nhóm kênh của VTC khiến nhiều người dân bị thiệt thòi. Vậy Bộ TT&TT có lộ trình thế nào đối với việc nâng cấp lên hệ thống truyền dẫn DVB-T2 của Đài VTC?

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có chỉ đạo Đài TH KTS VTC duy trì chất lượng phát sóng đồng thời có kế hoạch nâng cấp lên chuẩn phát sóng DVB-T2 theo quy chuẩn của Nhà nước. Việc thực hiện lộ trình nâng cấp hệ thống phát sóng của Đài đang tiến hành, tuy nhiên còn chậm do có những xáo trộn về tổ chức. Trong thởi gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quan tâm chỉ đạo vấn đề này.