Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam làm việc với UBND thành phố Hải Phòng

Ngày 02/08/2016, tại Hải Phòng, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam do Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án SHTH Việt Nam dẫn đầu đã làm việc với UBND thành phố Hải Phòng về công tác chuẩn bị cho việc ngừng phát sóng hoàn toàn truyền hình tương tự mặt đất tại thành phố này.