Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại tỉnh Đắk Nông

Ngày 19/7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác GDQPAN tại tỉnh Đắk Nông.

Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng tham mưu), Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban thư ký Hội đồng GDQPAN Trung ương  làm phó trưởng đoàn kiểm tra.
 
Sau khi kiểm tra thực tế tại thị xã Gia Nghĩa, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, chiều cùng ngày Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác GDQPAN đối với Hội đồng GDQPAN tỉnh Đắk Nông.
 
 
2016720-m1.jpg
 Hội đồng GDQPAN Trung ương kiểm tra công tác GDQPAN đối với Hội đồng GDQPAN tỉnh Đắk Nông. 
 
Báo cáo của Hội đồng GDQPAN tỉnh Đắk Nông với Đoàn kiểm tra nêu rõ, từ đầu năm 2015 đến nay, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đã trú trọng quán triệt và triển khai nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ, các hướng dẫn của Hội đồng GDQPAN Trung ương về công tác GDQPAN. Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN các cấp đã chủ động theo dõi, nắm tình hình giúp Hội đồng GDQPAN cụ thể hóa chủ trương, kế hoạch của trên thành kế hoạch của cấp mình. Đồng thời, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác GDQPAN. Sau khi được bồi dưỡng kiến thức QPAN, nhận thức về nhiệm vụ QPAN của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Hệ thống chính trị cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ QPAN; nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm đầu tư sản xuất, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Công tác giáo dục cho học sinh, sinh viên đã đi vào nền nếp, thực hiện đúng chương trình, giáo trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần quan trọng trong việc giáo dục khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc ta.
 
Kết luận các nội dung kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh Hồng đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả của Hội đồng GDQPAN các cấp tỉnh Đắk Nông đạt được trong công tác GDQPAN thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Để nâng cao chất lượng GDQPAN, Đoàn kiểm tra của Hội đồng GDQPAN Trung ương yêu cầu Hội đồng GDQPAN tỉnh Đắk Nông thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN và công tác GDQPAN tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng đúng quy định, bảo đảm chất lượng. Tiếp tục tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục QPAN cho các đối tượng với những nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, phương pháp linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội; xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu mạnh./.
Nguồn: Theo Báo điện tử QĐND