Ra mắt cuốn sách Hỏi – Đáp về biển, đảo Việt Nam

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Hỏi - Đáp về biển, đảo Việt Nam” in 4 màu trên giấy couche rất có giá trị.

20150530-L0.jpg

Bìa cuốn sách

Từ ngàn đời nay, biển, đảo là một bộ phận cấu thành phạm vi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các hải đảo và quần đảo cùng với đất liền tạo nên môi trường sinh tồn và phát triển đời đời của dân tộc ta. Hơn nữa, Việt Nam luôn được đánh giá là một quốc gia ven biển có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực và thế giới. Vì lẽ đó, biển, đảo càng trở nên quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, trong đó, tuổi trẻ Việt Nam - thế hệ tương lai của đất nước đóng vai trò hết sức quan trọng.

Nhận thức được điều đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao cho Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông biên soạn và xuất bản cuốn sách “Hỏi - Đáp về biển, đảo Việt Nam” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và nâng cao kiến thức của người dân về biển, đảo trong tình hình hiện nay.
 
Nội dung sách được trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu dưới dạng hỏi - đáp về những vấn đề sau: Vị trí địa lý, địa - kinh tế, địa - chính trị, địa - chiến lược của biển, đảo Việt Nam; Nội dung pháp lý điều chỉnh các quan hệ trong Biển Đông; Biển, đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền biển, đảo.
 
Cuốn sách sẽ là cẩm nang cần thiết đối với mọi thế hệ người dân Việt Nam, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.