Chuẩn y các Quyết định kiện toàn Đảng ủy Cục Viễn thông

Sáng 20/5/2016, tại trụ sở Bộ, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ TT&TT đã tổ chức chuẩn y các quyết định kiện toàn Đảng ủy Cục Viễn thông nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự và trao Quyết định chuẩn y có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao các Quyết định kiện toàn Đảng ủy Cục Viễn thông

Cùng dự buổi lễ có đồng chí Phan Tâm, Ủy viên Ban Cán sự, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&T; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT.

Theo đó, Quyết định số 242-QĐ/TV ngày 16/5/2016 chuẩn y đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Viễn thông giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Viễn thông nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Quyết định số 243-QĐ/TV ngày 16/5/2016 chuẩn y đồng chí Nguyễn Phong Nhã – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cục Viễn thông nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Quyết định số 241-QĐ/TV ngày 16/5/2016 về việc chuẩn y bổ sung đồng chí Trần Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Viễn thông nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Quyết định số 240-QĐ/TU ngày 16/5/2016, chỉ định bổ sung đồng chí Hà Thanh Sơn, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Cục Viễn thông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Viễn thông nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Thứ trưởng Phan Tâm, Ủy viên Ban cán sự, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT, nguyên Bí thư Đảng ủy Cục Viễn thông nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng ủy Cục Viễn thông hôm nay được kiện toàn vào một thời điểm rất quan trọng. Chính phủ, Lãnh đạo Bộ đặt rất nhiều kỳ vọng vào thị trường viễn thông nói chung và công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông nói riêng. Thị trường cũng bước vào một giai đoạn phát triển mới, nhiều thách thức, đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo công tác Đảng của Cục phải được kiện toàn, mạnh mẽ. 
 
20160520-l5.jpg
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã chúc mừng 4 đồng chí được phân công nhiệm vụ mới, đồng thời khẳng định Bộ đánh giá rất cao hoạt động của Cục Viễn thông trong công tác quản lý Nhà nước thời gian qua, song bên cạnh công tác chuyên môn thì công tác Đảng cũng là vấn đề rất cần được quan tâm. 
 
Bộ trưởng nhấn mạnh: Sau khi kiện toàn, Ban Chấp hành mới của Cục Viễn thông gồm 9 đồng chí, được đánh giá là "rất mạnh", đủ điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới. Bộ trưởng đề nghị Đảng ủy Cục đặc biệt quan tâm đến hoạt động chuyên môn, đến những phương hướng và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong cuộc làm việc với Cục hôm 11/5/2016 vừa qua, nhất là công tác xây dựng chính sách, đảm bảo cho thị trường viễn thông phát triển lành mạnh, bền vững.
 
Đồng thời, Cục Viễn thông cũng cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng phát triển Đảng, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ đảng viên và cán bộ viên chức trong toàn Cục "vững vàng về chính trị, tư tưởng", đoàn kết, vững mạnh nhưng không "dĩ hòa vi quý", làm tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Bộ trưởng đặc biệt lưu ý công tác phát triển cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ có chuyên môn, kinh nghiệm tại đơn vị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ liên quan đến ngành TT&TT nói chung, và ngành viễn thông nói riêng. Bộ trưởng mong tập thể Cục đoàn kết phấn đấu để xứng đáng với vị thế, với truyền thống của mình, cũng như với niềm tin mà lãnh đạo Bộ đã gửi gắm.
 
Cũng tại buổi lễ, các đồng chí được chuẩn y, chuẩn y bổ sung, chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Viễn thông hứa sẽ đoàn kết, phát huy truyền thống xây dựng Cục phát triển vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ trong thời gian tới.