Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 26-28/4/2016

Vấn đề an toàn thông tin, thị trường dịch vụ viễn thông, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản…là những thông tin về ngành được các báo cập nhật trong các ngày từ 26-28/4/2016.

20160428-Nam-1.jpg
VinaPhone thử nghiệm cung cấp dịch vụ 4G tại Phú Quốc.
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  

VIỄN THÔNG


BÁO CHÍ
  

XUẤT BẢN
 

TỔNG HỢP
 
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.