Tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu toàn quốc năm 2016

Từ ngày 25-26/4/2016, tại Bến Tre, Bộ TT&TT, Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương tổ chức Tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu toàn quốc năm 2016 cho các đối tượng là các Đội liên ngành phòng, chống in lậu địa phương và Thanh tra Sở TT&TT các tỉnh, thành phố.

20160425-m1.jpg 
 
Ông Chu Văn Hòa, Trưởng đoàn Liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành phát biểu tại buổi tập huấn
  
Trong năm 2015, qua công tác thanh tra, kiểm tra về phòng chống, in lậu của Đoàn liên ngành Trung ương đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 03 vụ việc với tổng số tiền là 136 triệu đồng, thu giữ và buộc thu hồi, tiêu hủy trên 9.000 xuất bản phẩm các loại. 
 
Tại địa phương, các Đội liên ngành và Thanh tra Sở TT&TT địa phương đã tiến hành 1.232 lượt thanh tra, kiểm tra các cơ sở in, cơ sở phát hành, cơ sở photocopy. Các đoàn kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 100 cơ sở với tổng số tiền 541.500.000 đồng, thu giữ 9.806 xuất bản phẩm (nhiều nhất là tại Hà Nội 5.583 xuất bản phẩm; tại Thái Bình là 1.911 xuất bản phẩm), nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động của 103 cơ sở.
 
Với một khối lượng công việc lớn mà các đoàn kiểm tra Trung ương và địa phương đã thực hiện cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của các đoàn kiểm tra năm 2015 đã góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng, chống in lậu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành nói riêng, lĩnh vực thông tin và truyền thông nói chung.
 
20160425-m2.jpg
 
Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre phát biểu tại buổi tập huấn
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác của các đoàn còn gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo của Đoàn liên ngành phòng chống in lậu Trung ương, kể từ khi Đoàn liên ngành được kiện toàn và thành lập lại theo Quyết định số 1776/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT thì việc phối hợp trong công tác giữa Đoàn liên ngành với địa phương hoặc giữa các địa phương với nhau và các ngành liên quan có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên, thiếu kịp thời. Công tác phát hiện, xử lý in lậu, in giả còn hạn chế so với thực trạng in lậu tiếp tục có nhiều dấu hiệu, diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa bàn nóng về in lậu; vẫn còn sự chưa cương quyết trong việc xử lý các hành vi vi phạm mà chủ yếu chỉ nhắc nhở, chấn chỉnh (số vụ phát hiện nhiều nhưng xử lý ít hoặc chưa ngang mức phạt theo quy định). Một số Đội liên ngành được thành lập nhưng chưa được địa phương cấp kinh phí hoạt động hoặc phải sử dụng kinh phí khoán của Sở TT&TT dẫn đến hoạt động cầm chừng, thiếu hiệu quả.
 
20160425-m3.jpg
 
Các đại biểu tham dự buổi tập huấn
 
Cũng tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính cho hoạt động phòng, chống in lậu trên địa bàn; Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến hoạt động xuất bản, in, phát hành; Vai trò, trách nhiệm của công an và chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống in lậu;...