Hải Dương khai trương chuyên trang về bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 13/4/2016, Sở TT&TT Hải Dương tổ chức lễ khai trương chuyên trang thông tin điện tử tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại địa chỉ baucu.haiduong.gov.vn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Ủy ban bầu cử tỉnh Lương Văn Cầu đã tới dự, tặng hoa chúc mừng và nhấn nút khai trương chuyên trang về bầu cử của tỉnh với sự chứng kiến của lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 20160415-m1.jpg
 
Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn nút khai trương chuyên trang
 
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật (ngày 22 tháng 5 năm 2016). Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong năm 2016.
 
Để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thể hiện được không khí ngày hội của toàn dân, thì công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp; tạo không khí tin tưởng, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân, thái độ tích cực của cử tri trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
 
Cùng với việc tuyên truyền bầu cử trên Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, tuyên truyền cổ động trực quan thông qua bảng tin, pa nô, áp phích…, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử và được sự đồng ý của Tiểu ban Tuyên truyền Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở TT&TT Hải Dương đã xây dựng chuyên trang về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và tạo liên kết tới các Trang Thông tin điện tử các Sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh. Đây là kênh thông tin quan trọng để đăng tải thông tin hướng dẫn bầu cử và thông tin tuyên truyền hữu hiệu cho cuộc bầu cử, đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện tra cứu, sử dụng thông tin, dữ liệu của cuộc bầu cử, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo cuộc bầu cử theo đúng luật định.
 
Với mục đích để mọi người đều có thể tiếp cận với những thông tin chính xác, đầy đủ về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, chuyên trang được xây dựng với nhiều nội dung, phân chia khoa học thành các chuyên mục như:  Hướng dẫn bầu cử; Thông tin tuyên truyền; Danh sách người ứng cử; Cơ quan tổ chức bầu cử; Văn bản hướng dẫn bầu cử; Kết quả bầu cử…
 
Cùng với hệ thống các văn bản chỉ đạo thống nhất, chuyên trang cung cấp thông tin về các hoạt động liên quan đến bầu cử và cập nhật thông tin về bầu cử đăng trên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh viết về hoạt động bầu cử các cấp trong tỉnh. Truy cập chuyên trang, cử tri và người dân có thể thu thập thêm nhiều thông tin liên quan đến bầu cử thông qua mục hỏi – đáp như: quyền lợi của cử tri khi tham gia bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu, việc ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng cử…
 
20160415-m2.jpg
 
Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh phát biểu tại buổi khai trương chuyên trang
 
Để trang thông tin điện tử đi vào hoạt động đạt hiệu quả, Sở TT&TT Hải Dương đã, đang và sẽ tiếp tục tăng cường cập nhật thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng; các nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND, làm rõ những điểm mới trong cuộc bầu cử lần này. Trong đó, chú trọng tuyên truyền tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của ứng cử viên. Tăng cường tuyên truyền về các nguyên tắc, thể thức và thời gian bầu cử; công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử của các cơ quan chức năng; cập nhật thông tin, tăng cường trích dẫn, đưa tin, bài nội dung tuyên truyền bầu cử… để cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia bầu cử. Trong thời gian tới thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu, Sở TT&TT Hải Dương sẽ phối hợp tuyên truyền và quảng bá Chuyên trang bầu cử tỉnh trên tất các các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh, các tạp chí, đặc san, Trang thông tin điện tử, Đài Phát thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã để người dân có thể truy cập tìm hiểu thông tin về bầu cử nhanh chóng, kịp thời và thuận tiện nhất.