Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng dự Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN

Ngày 17/3/2016, Hội nghị Bộ trưởng Phụ trách Thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 13 đã được tổ chức tại Cebu, Philippines. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

img

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng (đứng thứ ba, từ trái sang) và các Bộ trưởng thông tin ASEAN tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã tập trung thảo luận kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác trong năm 2016, một năm quan trọng đối với ASEAN, đặc biệt là trong lĩnh vực thông tin. Đây là năm triển khai đầu tiên sau khi Cộng đồng ASEAN chính thức được tuyên bố thành lập vào ngày 31/12/2015.

Để nâng cao nhận thức và hiểu biết của công chúng và người dân về sự vận động hình thành một Cộng đồng ASEAN, các hoạt động thông tin truyền thông đã và đang được tích cực triển khai, đồng hành chặt chẽ với tất cả 3 trụ cột hợp tác của ASEAN là Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hoá – Xã hội.

Với chủ đề: “Một ASEAN: Kết nối, Cộng đồng, Cơ hội (One ASEAN: Connectivity, Community, Oppotunity), các Bộ trưởng đã cùng thảo luận các nội  dung chiến lược tuyên truyền quảng bá ASEAN, lấy người dân làm trung tâm, tạo cho người dân sự chủ động để tham gia vào tất cả các sự kiện chung của ASEAN nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và tích cực đóng góp xây dựng Cộng đồng.

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua Kế hoạch Chiến lược Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016-2025,  làm cơ sở để triển khai các hoạt động cụ thể trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 
img

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa các nước ASEAN nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lĩnh vực thông tin và truyền thông, đặc biệt là phát triển các kế hoạch chiến lược tổng thể cùng các hoạt động cụ thể để tăng cường hợp tác trong nội khối ASEAN và với các nước đối thoại. Đồng thời, trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển của Internet, đặc biệt là mạng xã hội, ASEAN cần tập trung vào các sáng kiến, kế hoạch hành động để xây dựng một môi trường mạng an toàn cho công dân ASEAN, đặc biệt là đối với trẻ em và thế hệ thanh thiếu niên. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của AMRI trong việc thúc đẩy các kế hoạch truyền thông cho các lĩnh vực khác thuộc 3 trụ cột.

Hội nghị Bộ trưởng Phụ trách Thông tin ASEAN diễn ra 2 năm một lần, chủ trì theo cơ chế luân phiên. Hội nghị Bộ trưởng AMRI lần thứ 14 dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2018, tại Singapore./.