Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Sáng 10/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.

img

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. (Ảnh: Hiền Hòa)

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương bàn về: Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước; và một số vấn đề quan trọng khác.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Bộ Chính trị đã khẩn trương chỉ đạo việc hoàn chỉnh các văn kiện của Đại hội để sớm công bố; chỉ đạo chuẩn bị ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị xây dựng các quy chế làm việc, cùng một số nội dung quan trọng khác. Bộ Chính trị cũng đã thông qua chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016; tiến hành phân công các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bước đầu bố trí và sắp xếp lại nhân sự một số cơ quan Trung ương; đồng thời tích cực chuẩn bị giới thiệu nhân sự thuộc diện Trung ương quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV; bàn việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Hội nghị diễn ra trong không khí cả nước vừa vui xuân, đón Tết, mừng thành công Đại hội XII của Đảng và đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác phòng, chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn...; đồng thời khẩn trương chuẩn bị để tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thời gian Hội nghị lần này không nhiều, công việc rất khẩn trương. Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra đến ngày 12/3/2016./.