Danh mục Kênh chương trình phát trên hệ thống DVB-T2 của RTB

 KÊNH TẦN SỐ 48 VÀ 49 - RTB

 
Tên kênh chương trình
Loại kênh
(miễn phí/trả tiền)
 
Ghi chú
1
Truyền hình Hà Nội (H1)
Miễn phí
 
2
Truyền hình Hà Nội (H2)
Miễn phí
 
3
HiTV
Miễn phí
 
4
Truyền hình Vĩnh Long 1(THVL1)
Miễn phí
 
5
VNK
Miễn phí
 
6
YouTV
Miễn phí
 
7
HTV2
Miễn phí
 
8
Truyền hình Vĩnh Long 2(THVL2)
Miễn phí
 
9
GiaiTri TV
Miễn phí
 
10
Truyền hình Hải Phòng (THP)
Miễn phí
 
11
Truyền hình Hà Nam (HANAM)
Miễn phí
 
12
Truyền hình Thái Bình (TBTV)
Miễn phí
 
13
Truyền hình Bắc Ninh (BTV)
Miễn phí
 
14
Truyền hình Hưng Yên (HY)
Miễn phí
 
15
Truyền hình Quảng Ninh (QTV1)
Miễn phí
 
16
Joy FM
Miễn phí
 
Nguồn: Cục Tần số vô tuyến điện