Bản đồ phủ sóng truyền hình số mặt đât DVB-T2 của RTB

20160823-shth1.jpg

Hình 1: Bản đồ phủ sóng số DVB-T2 của RTB tại khu vực Bắc Bộ (trên kênh tần số 48 và 49)
 
 
 
20160823-shth2.jpg
Hình 2: Bản đồ phủ sóng DVB-T2 của máy phát kênh 49 (đặt tại Hà Nội)
 
 
20160823-shth3.jpg
 
Hình 3: Vùng phủ sóng DVB-T2 của các máy phát kênh 48 (đặt tại Hải Phòng)
 
 
20160823-shth4.jpg
 
Hình 4: Bản đồ phủ sóng DVB-T2 của máy phát kênh 48 (đặt tại Hà Nam)
Nguồn: Cục Tần số vô tuyến điện