Bộ TT&TT ban hành mẫu thẻ nhà báo thời hạn 2016-2020

Ngày 03/03/2016, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 287/QĐ-BTTTT do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký quy định mẫu thẻ nhà báo thời hạn 2016-2020 cấp cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí theo quy định của Luật Báo chí. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

img
Theo đó, phôi thẻ nhà báo thời hạn 2016-2020 có kích thước cụ thể: chiều dài 86 mm, chiều rộng 54 mm, dày 0,76 mm. Thẻ được làm bằng chất liệu nhựa PVC. Khi in có phủ 01 lớp chống bay màu, chống xước ở 02 mặt thẻ. Hình thức của thẻ: Nền trước màu vàng, ở giữa in hình quốc huy và họa tiết trống đồng xung quanh; nền sau màu đỏ. Thẻ Nhà báo có 02 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.
 
Điều 2 Quyết định 287/QĐ-BTTTT mô tả cụ thể, rõ ràng hình thức cũng như các thông tin được ghi trên mặt trước và mặt sau của Thẻ Nhà báo. Cụ thể:
 
Mặt trước của Thẻ Nhà báo:
a) Tiếp giáp với lề trái của Thẻ Nhà báo:
- Giữa là để in ảnh của người được cấp thẻ có khuôn khổ 15 mm x 20 mm.
- Phía dưới ảnh là dòng chữ: Số thẻ; Ngày cấp; Có giá trị đến.
- Góc dưới cùng là 02 vạch chéo màu đỏ sẫm.
 
b) Giữa thẻ:
- Phía trên in dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO”.
- Phía dưới là các dòng chữ: Họ và tên; Bút danh; Năm sinh; Cơ quan.
- Dưới cùng ghi chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký Thẻ Nhà báo và dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
c) Tiếp giáp với lề phải của Thẻ Nhà báo:
- Phía trên là vị trí in mã nhận diện hồ sơ nhà báo.
- Phía dưới là tem chống giả có sử dụng chất liệu phản quang với hình logo Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Mặt sau của Thẻ Nhà báo:
a) Trên cùng in dòng chữ viết hoa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”.
b) Giữa là hình Quốc huy.
c) Góc bên trái phía dưới là 02 vạch chéo màu đỏ nhạt; phía dưới Quốc huy là dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO” và ghi thời hạn 2016-2020.
 
Điều 3 quy định các thông tin in trên Thẻ Nhà báo thời hạn 2016-2020 bao gồm:
1. Số Thẻ Nhà báo 2016-2020 ghi theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Họ và tên: Ghi họ và tên của nhà báo bằng chữ in hoa, theo hồ sơ đăng ký cấp, đổi thẻ.
3. Năm sinh: Ghi năm sinh theo hồ sơ đăng ký cấp, đổi thẻ.
4. Cơ quan: Ghi cơ quan công tác của người đề nghị cấp thẻ theo hồ sơ đăng ký cấp, đổi thẻ.
5. Có giá trị đến 31/12/2020.
6. Thời hạn 2016-2020.