Bộ TT&TT ban hành Thông tư về kiểm tra tần số vô tuyến điện

Ngày 01/02/2016, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT, quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2016.

img

Đoàn kiểm tra của Cục Tần số VTĐ đo đạc các thông số máy phát thanh

Thông tư này quy định nguyên tắc, hình thức và thành lập đoàn kiểm tra tần số vô tuyến điện; xây dựng, phê duyệt kế hoạch, ban hành quyết định kiểm tra; thủ tục, nội dung và kết thúc kiểm tra; trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có khả năng gây nhiễu có hại.

Đối tượng áp dụng Thông tư 02/2016/TT-BTTTT bao gồm: Cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra tần số vô tuyến điện; tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có khả năng gây nhiễu có hại.
 
Hoạt động kiểm tra tần số vô tuyến điện được thực hiện thông qua hai hình thức: Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất, với các nội dung là: (1) Kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan về tần số và thiết bị vô tuyến điện: Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; hợp đồng, văn bản thông báo cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; bản sao có chứng thực theo quy định chứng chỉ vô tuyến điện viên của bên thuê, bên mượn thiết bị vô tuyến điện; các hồ sơ liên quan đến việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện, giấy chứng nhận kiểm định (đối với đài  bắt vô tuyến điện buộc kiểm định), dấu hợp quy gắn trên sản phẩm (đối với đài vô tuyến điện bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy), đăng ký cấp phép, nộp phí và lệ phí tần số, chứng chỉ vô tuyến điện viên (đối với người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng hải, vô tuyến điện nghiệp dư), và (2) Đo, kiểm tra thiết bị vô tuyến điện và thiết bị khác: Đo, kiểm tra các tham số kỹ thuật của thiết bị vô tuyến điện theo giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và quy chuẩn kỹ thuật liên quan: tần số, công suất, độ rộng băng tần chiếm dụng, phương thức phát, phát xạ không mong muốn, địa điểm lắp đặt thiết bị, độ cao ăng-ten, vị trí lắp đặt ăng-ten; Đo, kiểm tra các thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện để xác định nguyên nhân gây nhiễu có hại.
 
Các hành vi vi phạm được phát hiện, xác định trong quá trình kiểm tra về tần số vô tuyến điện sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật. /.