Triển khai kiểm soát tần số và xử lý can nhiễu phục vụ Đại hội XII của Đảng

Ngày 18/01/2016, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I - Cục Tần số vô tuyến điện đã triển khai công tác kiểm soát tần số và xử lý can nhiễu bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XII. Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đến kiểm tra và chỉ đạo triển khai.

img

Triển khai trạm kiểm soát tần số lưu động V/UHF gần địa điểm tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XII

Tại cuộc họp triển khai, ông Nguyễn Phương Đông, Phụ trách Trung tâm đã thông báo kế hoạch triển khai kiểm soát, xử lý can nhiễu bảo vệ Đại hội và triển khai Quyết định số 249/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về công tác phục vụ Đại hội Đảng XII. Theo đó, Trung tâm I sẽ tiến hành kiểm soát 24/24 tại các trạm kiểm soát tần số V/UHF cố định, lưu động trên tất cả các băng tần, các tần số sử dụng phục vụ Đại hội; xử lý ngay can nhiễu khi có can nhiễu xảy ra; báo cáo kết quả kiểm soát, xử lý can nhiễu hàng ngày cho Lãnh đạo Cục được phân công trực chỉ huy, điều hành. Ông Đông yêu cầu các đơn vị, công chức viên chức và người lao động của Trung tâm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý can nhiễu phục vụ Đại hội Đảng; tuyệt đối chấp hành các quy định của Tiểu ban An ninh phục vụ Đại hội, của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Cục Tần số vô tuyến điện.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Lâm nhấn mạnh: Kiểm soát, xử lý can nhiễu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin vô tuyến phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII là nhiệm vụ rất quan trọng, đây là vinh dự, trách nhiệm to lớn của Trung tâm I. Phó Cục trưởng đánh giá Trung tâm I đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm soát tần số, xử lý can nhiễu phục vụ nhiều sự kiện lớn của đất nước và quốc tế tổ chức tại Hà Nội, vì vậy, Lãnh đạo Cục tin tưởng và đề nghị Trung tâm I quán triệt công chức viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin vô tuyến trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.