Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế

Trong hai ngày 21 và 22/1/2016, Đoàn kiểm tra của Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế do Bộ TT&TT (Khối trưởng Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế) làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra chéo các đơn vị trong Khối để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.

img
Theo đó, trong hai ngày 21 - 22/1, Đoàn đã kiểm tra, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng tại Công ty Viễn thông quốc tế thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 trực thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5.
 
img

Đợt kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch số 2317/KH-KTĐBNKT ngày 22/7/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT (Khối trưởng Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế) về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 của Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế.

Mục đích của kế hoạch số 2317 là để tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ, phối hợp giữa các Bộ, ngành trong Khối nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị thành viên trong Khối, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng chung của Khối và từng đơn vị thành viên trong Khối. Động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực vươn lên, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác; thúc đẩy các bộ, ngành trong Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước./.