Dự thảo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 dự kiến sẽ được hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 11 năm 2014

Ngày 03/11/1014, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, Cục Viễn thông- Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có buổi làm việc báo cáo Lãnh đạo Bộ TT&TT về phương án điều chỉnh Dự thảo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản số 405/TB-VPCP ngày 09/10/2014. Tham dự buổi làm việc còn có Lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ thuộc Bộ TT&TT.

img

Hình minh họa (nguồn Internet)

Tại buổi làm việc, các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận những nội dung chính: xây dựng danh mục dịch vụ viễn thông công ích; tập trung phát triển hạ tầng viễn thông công ích trên địa bàn cả nước, hài hòa với phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông và mức đóng góp vào Quỹ; ưu tiên phát triển đảm bảo việc truy nhập, kết nối các dịch vụ viễn thông bắt buộc, thiết yếu, các chính sách hỗ trợ người dân sử dụng; đặc biệt là công tác quản lý, triển khai chương trình. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đã và đang được xây dựng đúng hướng, đúng theo chỉ đạo và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật như Luật Viễn thông, Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, Quyết định 11/2014/QĐ-TTg về Tổ chức và hoạt động của Quỹ; các nội dung thực hiện của Chương trình đều tuân thủ theo Luật Đầu tư, Luật Ngân sách..; phù hợp với thông lệ quốc tế, đúng cam kết WTO; trên cơ sở phát huy kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm công tác tổ chức thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo Quyết định 74/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ TT&TT sẽ tập trung làm rõ thêm những nội dung cụ thể nói trên để sửa đổi, bổ sung, sớm hoàn thiện dự thảo Chương trình trình Thủ tương Chính phủ xem xét vào cuối tháng 11/2014.

Nguồn: Theo vtf.vn