Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011

Ngày 28/01/2011, tại Hà Nội, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam (VTF) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trần Đức Lai; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT cùng toàn thể công chức viên chức thuộc VTF.

img
 
Tại hội nghị, Ông Trần Mạnh Dũng - Giám đốc Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã báo cáo tổng kết năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Năm 2010, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (DVVTCI) theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn tiếp diễn và tác động không nhỏ đến nền kinh tế nước ta, trong đó có các doanh nghiệp viễn thông. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả nước và của Bộ TT&TT, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên VTF đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, tập trung chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2010, góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Chương trình cung cấp DVVTCI đến năm 2010 đã đề ra, tạo tiền đề cho Quỹ phát triển bền vững hơn trong những năm tiếp theo giai đoạn 2011-2015. Có được những kết quả như vậy là nhờ sự chỉ đạo sát sao và thường xuyên của lãnh đạo Bộ, sự hỗ trợ nhiệt tình của các Vụ chức năng của Bộ, các đơn vị quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các đơn vị liên quan khác cùng những nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của Quỹ.
 
img
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị Thứ trưởng Trần Đức Lai nhất trí với bản báo cáo và biểu dương những thành tích đã đạt được của VTF trong năm 2010: tích cực, chủ động để hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật, tạo điều kiện triển khai tốt  cung cấp DVVTCI và tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo; nâng cao hiệu quả an sinh xã hội, cơ chế chính sách đi đến người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội; làm tốt công tác Hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ và huy động nguồn lực cho việc hỗ trợ cung ứng dịch vụ VTCI ở Việt Nam; duy trì hoạt động Đảng, chuyên môn, Công đoàn và là một trong những đơn vị mạnh của Bộ TT&TT.
 
Trong giai đoạn tới nhiệm vụ của ngành TT&TT vô cùng lớn, ngành triển khai rất nhiều nội dung và tiếp tục duy trì chiến lược: kiềm chế lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng và an sinh xã hội. Vì vậy nhiệm vụ của VTF rất lớn: Cần huy động sức mạnh toàn cán bộ, công nhân viên trong Quỹ quyết toán giai đoạn 2006 – 2010; triển khai ban hành các văn bản pháp quy cho hoạt động hỗ trợ giai đoạn 2011-2015 như: xây dựng chương trình 74 mới, Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định 191/2004/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ, Điều lệ hoạt động của Quỹ; làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát...
 
img
 
Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn – Phó Giám đốc VTF Chu Hồng Tuấn đã phát động đợt thi đua năm 2011 trong toàn Quỹ.