Tăng cường đưa thông tin về miền núi, biên giới, biển đảo

22-4, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai.

img

Ảnh minh họa

Thông tin có vai trò đặc biệt quan trong trong phát triển đời sống văn hóa cơ sở.

Thông tin tại hội nghi cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011gồm 3 dự án thành phần, gồm: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở: đặc biệt là tăng cường nội dung thông tin và truyền thông cơ sở về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ảnh minh họa
 
Mục tiêu của chương trình là xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở nhằm rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng miền; tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người.
 
Theo thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai, năm 2011, với kinh phí nhà nước đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, chương trình sẽ thực hiện thí điểm tại 21 tỉnh trong đó có 8 tỉnh sẽ triển khai thực hiện cả 3 dự án, gồm: xây dựng mới các trạm phát lại phát thanh, truyền hình cấp huyện; các đài truyền thanh xã; thiết lập các trạm truyền thanh thôn, bản.
Nguồn: baomoi.com