Bộ NN&PTNT thí điểm NSW với 8 thủ tục hành chính

Ngày 12-9, Bộ NN&PTNT có quyết định 2074/BNN-TCCB ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia (NSW) của Bộ NN&PTNT.

img

Quyết định nêu rõ, triển khai thí điểm NSW của Bộ NN&PTNT tại 7 đơn vị thuộc Bộ, gồm: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản với 8 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực.

Các nội dung cụ thể: cấp giấy phép Cites xuất khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu; cấp phép nhập khẩu giống cây trồng ngoài danh mục được phép sản xuất và kinh doanh; cấp phép nhập khẩu phân bón ngoài danh mục được phép sản xuất và kinh doanh.

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu; cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu; kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn sản phẩm thủy sản xuất khẩu.
 

Nguồn: Theo Báo Hải Quan online