Năm 2011, thực thi đơn giản hóa 5000 TTHC có lợi cho dân

Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ đã hoàn thành giai đoạn 2 của Đề án 30 bằng việc ban hành 25 Nghị quyết đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của 24 Bộ, ngành để làm cơ sở thực thi phương án đơn giản hóa các TTHC này trong cuộc sống.

img

Sau khi các phương án đơn giản hóa này được thực thi, dự kiến sẽ cắt giảm được khoảng 37,31% chi phí tuân thủ TTHC cho người dân và doanh nghiệp, ước đạt gần 30.000 tỷ đồng mỗi năm.
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết, để các phương án đơn giản hóa TTHC đã được Chính phủ thông qua thực sự được áp dụng trong cuộc sống, dự kiến các cơ quan trung ương sẽ phải sửa đổi trên 1.000 văn bản, cấp địa phương phải sửa đổi khoảng 3.000 văn bản, tức là ước tính mỗi tỉnh phải sửa khoảng 50 văn bản.
Miễn phí xây dựng, giảm công chứng, DN được tự in hóa đơn... là kết quả của đơn giản hóa TTHC

Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan cho biết, đến nay các Bộ, ngành đang triển khai đúng hạn định và nghiêm túc thực hiện việc sửa đổi các văn bản, quy định cũ theo phương án đơn giản hóa.

Ông Ngô Hải Phan dẫn chứng, "việc ban hành quyết định miễn phí xây dựng kể từ ngày 1/2/2010 do Bộ Tài chính soạn thảo chính là một trong những việc sửa đổi văn bản cũ theo phương án đơn giản hóa TTHC đã được Chính phủ thông qua".

"Chủ trương miễn phí xây dựng ở tất cả các địa phương trong cả nước (trước đây là mỗi địa phương áp dụng quy định thu phí và mức thu phí xây dựng khác nhau - PV) sẽ góp phần đảm bảo sự công bằng và thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, giảm chi phí và khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực xây dựng công trình", ông Ngô Hải Phan nói.

Hay việc tháo gỡ vướng mắc để các doanh nghiệp đủ điều kiện được tự in hóa đơn từ 1/1/2011 cũng là một bước đột phá trong công tác quản lý, sử dụng hóa đơn từ trước tới nay. Đây cũng kết quả của cải cách TTHC. Hiện nay, Tổng cục Thuế đã và đang tích cực triển khai các biện pháp để chính sách mới này phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống.

Hoặc với việc đơn giản hóa TTHC của Bộ Công Thương, thời gian cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã giảm từ 30 ngày xuống 20 ngày làm việc, giúp người dân và doanh nghiệp không lãng phí thời gian chờ đợi để hoàn thành thủ tục nữa.

Đối với lĩnh vực Y tế,  hiện các cơ sở kinh doanh về thực phẩm đã có thể giảm thời gian và chi phí đi lại nhờ việc được giảm bớt thủ tục công chứng nhiều văn bản giấy tờ so với trước đây. Đó là thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chức năng và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm .

Dự kiến, hết năm 2011, các Bộ, ngành sẽ hoàn thành cơ bản việc sửa đổi các văn bản theo phương án đơn giản hóa TTHC.

Rõ ràng có thể thấy, thông qua kết quả giai đoạn 2 của Đề án 30 đã giúp Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương phát hiện những bất cập của hệ thống các quy định pháp luật về TTHC đang gây khó khăn, cản trở cho người dân, doanh nghiệp cần phải được tháo gỡ kịp thời, từ đó hiện thực hóa quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước về cải cách TTHC.

Theo báo cáo môi trường kinh doanh năm 2011 của Ngân hàng Thế giới công bố ngày 4/11/2011, thông qua hoạt động cải cách đã đưa Việt Nam vào nhóm 10 nền kinh tế có nhiều sự cải thiện môi trường kinh doanh nhất và tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng các nền kinh tế (đứng thứ 78 trong số 183 nền kinh tế).

Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) đánh giá Đề án 30 của Việt Nam rằng: "Chính phủ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc cải thiện quản trị công, nâng cao chất lượng thể chế, kích thích năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bình đẳng.

OECD cho rằng rất ít quốc gia trên thế giới thực hiện được chương trình cải cách có quy mô như Đề án 30. Xét từ góc độ phương pháp luận, chương trình cải cách của Việt Nam có thể được coi là một mô hình mẫu cho các quốc gia khác có mức thu nhập bình quân đầu người tương tự tham khảo.

 

Nguồn: Theo Chinhphu.vn