Tổ công tác 30 Bộ TT&TT làm việc tại Đà Nẵng và Gia Lai về công tác rà soát thủ tục hành chính thuộc Đề án 30

Từ ngày 21-25/9/2010, Tổ công tác 30 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có chuyến khảo sát và làm việc tại Đà Nẵng và Gia Lai để nghe báo cáo về tình hình triển khai và kết quả hoạt động rà soát thủ tục hành chính thuộc Đề án 30 của các Sở TT&TT tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Tham dự làm việc có ông Nguyễn Trọng Phát, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ công tác 30 Bộ và đoàn công tác; đại diện các Sở TT&TT Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai và Kon Tum cùng đại diện các doanh nghiệp TT&TT trên địa bàn TP Đà Nẵng.

img

Tại Đà Nẵng, Sau khi nghe báo cáo của đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, Quảng Nam, ý kiến góp ý của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các thành viên Tổ 30 của Bộ đã trao đổi, giải đáp và đề nghị các đơn vị thực hiện một số công việc.

Về công tác phối hợp giữa Bộ và các Sở TT&TT, Đoàn công tác của Bộ đề nghị Tổ công tác 30 phối hợp với Sở rà soát, đối chiếu để cùng chuẩn hóa và thống nhất về số lượng, tên TTHC, nội dung, quy trình thực hiện TTHC căn cứ theo quy định trong văn bản QPPL đã ban hành.

Lĩnh vực Bưu chính và Chuyển phát: Đa số các Sở kiến nghị bỏ thủ tục Cấp giấy phép thử nghiệm dịch vụ chuyển phát thư; thủ tục Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ Chuyển phát (địa phương) vì trên thực tế việc Cấp giấy phép thử nghiệm chưa thực hiện và có nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát không gửi thông báo. Tổ công tác 30 có ý kiến như sau: thủ tục Cấp giấy phép thử nghiệm dịch vụ chuyển phát thư do thực tế không thực hiện nên Bộ đã đưa vào kiến nghị bãi bỏ trong phương án đơn giản hóa TTHC của Bộ; thủ tục Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát phải thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, và cần có chế tài xử phạt, nếu không thông báo với cơ quan QLNN sẽ bị cơ quan QLNN xử phạt hành chính.

Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử: Đa số Sở kiến nghị phân cấp cho địa phương thực hiện cấp phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp vì hiện nay Sở nhận hồ sơ từ các cơ quan, tổ chức và thẩm định hồ sơ, sau đó có tờ trình gửi về Bộ TTTT cấp phép, mất rất nhiều thời gian và chi phí thực hiện; mặt khác gây bất cập cho công tác quản lý tại địa phương. Bộ đồng ý phân cấp cho UBND tỉnh thực hiện thủ tục này, tuy nhiên theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP đã phân cấp cho 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực Báo chí: Các Sở đề nghị phân cấp cho địa phương thực hiện một số thủ tục: Thỏa thuận miễn nhiệm, bổ nhiệm cơ quan báo chí...

Lĩnh vực xuất bản, Tổ 30 đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế rà soát bổ sung các TTHC còn thiếu vào danh mục các TTHC trong lĩnh vực xuất bản: thủ tục Cấp giấy phép in vàng mã... Ngoài ra còn một số ý kiến như: Đề nghị Bộ rà soát và chuẩn hóa về Văn bản QPPL, quy định rõ hơn về quy trình ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính... đều được Tổ công tác 30 của Bộ tiếp thu và giải đáp cụ thể.

img

Đối với Doanh nghiệp, Đoàn công tác đã giải đáp một số kiến nghị liên quan đến việc bãi bỏ thủ tục Cấp Giấy phép thử nghiệm dịch vụ chuyển phát thư; một số thủ tục hành chính quá rườm rà đối với người dân sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát tại Bưu điện; căn cứ trên thực tế để cân nhắc TTHC nào không cần thiết nên bãi bỏ.

Một số doanh nghiệp kiến nghị nên gộp các thủ tục cấp phép, gia hạn, sửa đổi bổ sung thủ tục; Thị trường viễn thông trong 1 khu vực (nước) có giới hạn, lĩnh vực truyền dẫn biến đổi nhanh vì vậy đề nghị bổ sung thêm thủ tục công bố điều chỉnh các doanh nghiệp nắm giữ các phương tiện thiết yếu, bổ sung công bố điều chỉnh các doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế; bỏ Báo cáo tháng về tình hình sử dụng Internet vì số liệu doanh thu thường là báo cáo không đúng với thực tế.

Giải đáp một số vướng mắc, khó khăn về công tác quản lý hoạt động in cho Công ty cổ phần Đà Nẵng như: Quy định về nộp lưu chiểu in, quy định về điều kiện và thủ tục nhận in, kiểm soát chặt hơn vấn đề in lậu và phát hành sách.

Tại tỉnh Gia Lai, sau khi nghe báo cáo của đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai và Kon Tum, Tổ 30 của Bộ đã trao đổi, giải đáp và đề nghị các đơn vị thực hiện một số công việc. Tổ 30 của Bộ đánh giá cao công tác thống kê, rà soát TTHC của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch của Đề án 30.

Bên cạnh một số ý kiến cũng như các Sở TTTT Đà Nẵng, Quảng Nam trong lĩnh vực Bưu chính, Chuyển phát, Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử còn một số kiến nghị khác như: Số lượng TTHC, tên TTHC không trùng khớp giữa các Sở và Bộ; kiến nghị bãi bỏ thủ tục Cho phép họp báo vì tần suất thủ tục được thực hiện nhiều, thủ tục rườm rà và trên thực tế các ban ngành khác tiến hành họp báo nhiều mà không xin phép Sở Thông tin và Truyền thông, Báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông về Internet, Giải quyết kiến nghị trong bưu chính, viễn thông và internet, bỏ giấy xác nhận danh sách trong thủ tục Cấp, đổi thẻ nhà báo; không có văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục Cấp Giấy phép trưng bày tủ thông tin (địa phương)...

Đề nghị về việc thay đổi tên các mẫu đơn, tờ khai "đơn xin cấp phép" thành "đơn đề nghị cấp phép", tránh gây cách hiểu cơ chế xin-cho, nhằm tạo sự bình đẳng giữa doanh nghiệp và người dân với cơ quan quản lý trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Về ý kiến đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum trong việc đề nghị giảm thời hạn của Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh từ 90 ngày xuống còn 30 ngày, thành viên của Tổ 30 đã giải đáp về lý do về thời hạn 90 ngày nhằm đảm bảo cho các cơ quan, tổ chức được cấp phép có đủ thời gian để thực hiện việc xuất bản cũng như điều chỉnh về kế hoạch đặt in tài liệu đó. Nếu rút ngắn thời hạn giấy phép xuống 30 ngày, có thể dẫn đến việc phải đề nghi cấp lại giấy phép gây mất thời gian, chi phí cho các đơn vị.

Nhìn chung, việc triển khai Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được các Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tốt, đảm bảo chất lượng, được UBND tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt công tác cải cách TTHC như ở Đà Nẵng, Gia Lai. Tuy nhiên, trong công tác QLNN tại địa phương còn nhiều khó khăn, vướng mắc, sự phối hợp giữa Bộ và Sở khi thực hiện từng thủ tục, về công tác phân cấp, phân quyền chưa hợp lý...

Phần lớn những khó khăn, bức xúc, thắc mắc của một số Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cũng được Tổ công tác 30 Bộ tiếp thu và giải đáp kịp thời, một số ý kiến đề xuất Tổ công tác sẽ nghiên cứu, xem xét, kiến nghị và đưa vào phương án đơn giản hóa của Bộ sắp tới. Bên cạnh đó, còn một số thắc mắc của Sở, Doanh nghiệp vượt quá thẩm quyền giải quyết và thời gian ngắn không đủ trả lời, Tổ công tác 30 hứa sẽ rà soát lại và có ý kiến trả lời bằng văn bản.