Bộ TT&TT sẽ tiết kiệm hơn 47 tỷ đồng/năm sau khi giảm bớt Thủ tục hành chính

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp; các Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Ngô Hải Phan, Tổ phó Tổ chuyên trách của Chính phủ về Thủ tục hành chính và đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

img

Triển khai thực hiện công văn số 172/CCTTHC ngày 30/7/2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn Kế hoạch tổng thể triển khai ra soát thủ tục hành chính, ngày 31/8/2009, Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Quyết định số 1273/QĐ-BTTTT thông qua Kế hoạch thực hiện giai đoạn II của Đề án 30 – rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TT&TT. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ TT&TT đã chỉ đạo nhanh chóng triển khai và xác định thực hiện Đề án 30 – cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở Bộ.

Thời gian qua, Tổ 30 của Bộ TT&TT đã tích cực bám sát nội dung yêu cầu và tiến độ của giai đoạn II Đề án 30. Tổ đã bố trí kế hoạch tổ chức tập huấn cho các đơn vị của Bộ về phương pháp rà soát, cách tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc tham gia ý kiến, đôn đốc tiến độ kế hoạch thực hiện. Tổ 30 đã tổ chức các buổi làm việc chung cũng như làm việc với từng đơn vị để trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình rà soát. Tổ 30 của Bộ đã phối hợp thường xuyên với các cán bộ của Tổ công tác chuyên trách trong quá trình triển khai và hướng dẫn công tác rà soát tại các đơn vị thuộc Bộ. Sau khi tập hợp các thủ tục hành chính của các đơn vị đã tự rà soát, Tổ 30 cũng đã tổ chức độc lập rà soát và mời chuyên gia tư vấn tham gia vào quá trình rà soát. Việc ứng dụng CNTT trong quá trình thực hiện Đề án 30 đã tạo thuận lợi trong việc trao đổi nội dung giữa các đơn vị với Tổ 30 cũng như với Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ vừa kịp thời, vừa tiết kiệm được chi phí. Các báo cáo, biểu mẫu đều được gửi bằng bản mềm qua mạng. Đặc biệt một số thủ tục hành chính đã được kiến nghị đơn giản hoá bằng việc đưa ứng dụng CNTT vào thay thế.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Quyết định:
- Quyết định số 419/QĐ-BTTTT về việc công bố cập nhật bổ sung, sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT. Theo đó bổ sung 12 TTHC, sửa đổi 30 TTHC và loại bỏ 02 TTHC. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số TTHC của Bộ là 152 thủ tục.
- Quyết định số 425/QĐ-BTTTT về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT. Theo đó TTHC kiến nghị giữ nguyên là 50, TTHC kiến nghị đơn giản hoá là 102 (trong đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung 84 TTHC; kiến nghị thay thế 02 TTHC và kiến nghị bãi bỏ 16 TTHC)
Tỷ lệ thủ tục hành chính kiến nghị đơn giản hoá đạt 67%, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi rà soát là hơn 95 tỷ đồng/ năm; chi phí sau kiến nghị đơn giản hoá là hơn 48 tỷ đồng/ năm; tiết kiệm hơn 47 tỷ đồng/ năm. Tỷ lệ tiết kiệm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đạt trên 49%.
Với kết quả này, Bộ TT&TT đã hoàn thành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính giai đoạn II của Đề án 30, vượt chỉ tiêu của Thủ tướng giao về số thủ tục hành chính kiến nghị đơn giản hoá đạt 67% và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đạt trên 49%, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thời hạn.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp khẳng định: So với các Bộ, Ngành khác, Bộ TT&TT chỉ có 152 thủ tục hành chính, nhưng Bộ lại quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Những lĩnh vực này đang phát triển mạnh mẽ và thay đổi nhanh từng ngày và đang được xã hội hoá một cách sâu rộng. Do vậy cần phải xây dựng một hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách tạo điều kiện cho các lĩnh vực phát triển, mặt khác phải có các thủ tục hành chính, chế tài nhất định để điều chỉnh các hoạt động này phát triển theo đúng định hướng của Nhà nước và tuân thủ pháp luật. Trong thời gian tới, phát huy những thành tích và kinh nghiệm đạt được trong giai đoạn I và II của Đề án cải cách thủ tục hành chính, Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát lại các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ đang thực hiện để tiếp tục bổ sung sửa đổi, kiến nghị đơn giản hóa, phân cấp mạnh tiếp địa phương, đồng thời xem xét rà soát các thủ tục hành chính mới trước khi ban hành.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã trao cho Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ tập tài liệu về nội dung các TTHC đã được rà soát cùng với Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Nguồn: BBT