Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Bộ TT&TT

 1. Văn phòng Bộ là đầu mối chủ trì chịu trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông được thực hiện thông qua các hình thức văn bản, điện thoại, thông điệp dữ liệu gửi đến trang tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://www.mic.gov.vn) tại các chuyên mục; có trách nhiệm xây dựng các mẫu văn bản phục vụ cho quá trình tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện.
 
2. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Bộ:
- Trụ sở: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Số điện thoại chuyên dùng: 024. 39448539.
- Thư điện tử: thutuchanhchinh@mic.gov.vn
 
3. Đối với hình thức phản ánh, kiến nghị thông qua Phiếu lấy ý kiến, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi Phiếu lấy ý kiến thì cơ quan đó sẽ thực hiện việc tiếp nhận.