ITU tập trung phát triển bộ tiêu chuẩn cho 5G

Cuộc họp của Hội đồng thông tin vô tuyến thế giới lần thứ 15 (RA-15) của Liên minh viễn thông thế giới ITU (một tổ chức của Liên hợp quốc về viễn thông) vừa kết thúc vào ngày 30-10 tại Geneva (Thụy Sỹ) đã xác định những định hướng mới về truyền thông vô tuyến, trong đó có việc xây dựng bộ tiêu chuẩn hóa thông tin di động thế hệ thứ năm (5G) và xác định các phổ tần bổ sung cần thiết cho dịch vụ này.

img
RA-15 đã thông qua các nghị quyết để định hướng nghiên cứu, công nghệ và tiêu chuẩn cho tương lai.
 
Tiêu chuẩn IMT-2020 cho 5G
 
RA-15 đã xác định các bước để phát triển IMT-2020, bộ tiêu chuẩn cho thông tin thế hế thứ năm), trên cơ sở có kế thừa các bộ tiêu chuẩn cho thông tin di động hiện nay như IMT-2000 cho 3G và IMT-Advanced cho 4G.
 
RA-15 cũng giao cho Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới diễn ra vào tháng này (từ ngày 2-11 đến 21-11) xác định băng tần số bổ sung để hỗ trợ cho thông tin di động thế hệ thứ năm.
 
Internet cho tất cả (IoT)
 
RA-15 ghi nhận sự kết nối toàn cầu của công nghệ và ứng dụng của IoT, bao gồm kết nối thiết bị đến thiết bị (M2M), thành phố thông minh và mạng lưới cảm biết hợp nhất (USN).
 
RA-15 cho biết các ứng dụng IoT có thể yêu cầu tốc độ kết nối nhanh hơn, có kết nối Internet và tiết kiệm năng lượng để sử dụng cho vô số thiết bị gia dụng.
 
Các nghiên cứu về công nghệ và hoạt động của IoT trong sử dụng sóng vô tuyến điện của ITU-R sẽ có sự hợp tác với ITU-T (tổ chức của ITU chuyên trách về tiêu chuẩn hóa mạng viễn thông) và các tổ chức tiêu chuẩn khác của thế giới.
 
Vệ tinh cỡ nhỏ
 
ITU sẽ tập trung phát triển các tài liệu liên quan đến vệ tinh cỡ nhỏ như các khuyến nghị, báo cáo hay tài liệu hướng dẫn để phổ biến kiến thức, hiểu biết cũng như để các nước nắm rõ thủ tục nộp hồ sơ đăng ký quỹ đạo mạng lưới vệ tính cỡ nhỏ lên ITU.
 
Phổ cập dịch vụ
 
Nhận thức được sử cần thiết sự phổ cập dịch vụ cho cộng đồng mà đặc biệt là những người khuyết tật, RA-15 yêu cầu ITU-A tiếp tục nghiên cứu và phát triển các vấn đề liên quan đến phổ cập dịch vụ như khi phát triển thiết bị và ứng dụng thì phải chú trọng đến khả năng sử dụng công nghệ mới của tất cả các nhóm người trong cộng động xã hội./.
 
Nguồn: (theo Báo Nhân dân)