VNPT hoàn thiện bộ máy lãnh đạo của 3 Tổng Công ty

Ngay sau khi công bố quyết định thành lập 3 Tổng Công ty VNPT – Vinaphone, VNPT – Net và VNPT – Media, chiều ngày 25/5, Tập đoàn VNPT đã công bố các quyết định liên quan đến việc điều động và bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc của 3 Tổng Công ty.

img

 Lãnh đạo Tập đoàn VNPT trao quyết định và chúc mừng các cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty VNPT-Vinaphone

Theo đó, các Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty VNPT-Net được bổ nhiệm gồm: ông Đỗ Vũ Anh - Trưởng ban Viễn thông của Tập đoàn; Ông Lê Đắc Kiên – Trưởng ban Đầu tư của Tập đoàn. Ông Nguyễn Nam Long – Phó Giám đốc Công ty VTN. Ông Nguyễn Hữu Thường – Phó Giám đốc Công ty Vinaphone được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
 
Các Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty VNPT-Vinaphone gồm: ông Hồ Đức Thắng – Phó Giám đốc Công ty Vinaphone, ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Công ty VDC và bà Nguyễn Tuyên Hương  - Phó Giám đốc VNPT Hà Nội.
 
Các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT-Media được bổ nhiệm gồm: ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Giám đốc Công ty VASC, ông Nguyễn Văn Tấn – Phó Giám đốc Công ty VASC.
 
Cùng với chức danh Phó Tổng Giám đốc, cũng trong hôm nay, các vị trí quan trọng khác của 3 Tổng Công ty là Trưởng ban Nhân sự, Chánh Văn phòng và Kế toán trưởng cũng đã được hoàn thiện.
 
Theo Chủ tịch HĐTV VNPT Trần Mạnh Hùng, các vị trí được bổ nhiệm hôm nay là những vị trí hết sức cơ bản và quan trọng để đảm bảo các Tổng Công ty có thể triển khai các bước tiếp theo, chuẩn bị cho việc đi vào hoạt động và điều hành toàn mạng từ 1/7 theo kế hoạch đã đề ra. Việc tiếp theo đây của các Tổng Công ty là ngay trong tháng 5 này hoàn thiện bộ máy các Ban chức năng.