Bưu điện chuyển phát thêm hơn 31.000 tờ "Dân tộc và Phát triển"

Từ tháng 5/2013, Công ty Phát hành Báo chí Trung ương trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Bưu điện Việt Nam - VietnamPost) triển khai chuyển phát 31.665 tờ báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại 50 tỉnh, thành phố.

img

Theo Vụ Tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc, Công ty Phát hành báo chí Trung ương thuộc VietnamPost đã thực hiện chuyển phát các ấn phẩm cấp cho vùng dân tộc thiểu số từ cuối năm 2001 đến nay.

Lễ ký kết Hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành báo Dân tộc và Phát triển cho đối tượng là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2013 vừa được Ủy ban Dân tộc và VietnamPost tổ chức ngày 16/5/2013, tại trụ sở Công ty Phát hành Báo chí Trung ương (PHBCTƯ), 17 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đây là một hoạt động trong kế hoạch triển khai Quyết định 2472/QĐ-TTg (QĐ 2472) của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2012. Trong năm 2012 - năm đầu tiên thực hiện QĐ 2472,  đã có trên 38 triệu xuất bản phẩm của các ấn phẩm quy định tại QĐ 2472 được xuất bản, chuyển phát tới trên 490.000 đầu mối thụ hưởng.

Với năm 2013, vào trung tuần tháng 1/2013, đại diện Ủy ban Dân tộc, Công ty PHBCTƯ và 19 Tòa soạn báo đã ký kết hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2013.

Ông Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc cho biết, trong 19 báo, tạp chí cấp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015 theo QĐ 2472, duy nhất chỉ có báo Dân tộc và Phát triển được chọn để cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (gọi tắt là người có uy tín). Sở dĩ hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành báo Dân tộc và Phát triển cho đối tượng là người có uy tín trong năm nay chưa thể ký kết hồi tháng 1/2013 là do các địa phương bầu chọn và gửi danh sách về chậm.

Đại diện Vụ Tuyên truyền, Vụ Kế hoạch Tài chính của Ủy ban Dân tộc và Công ty PHBCTƯ ký Hợp đồng phát hành báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2013.

Theo nội dung hợp đồng ký kết ngày 16/5, từ 1/5/2013, Tòa soạn báo Dân tộc và Phát triển và Công ty PHBCTƯ sẽ chịu trách nhiệm xuất bản, phát hành bổ sung thêm 31.665 tờ báo Dân tộc và Phát triển để cấp cho 31.665 người có uy tín tại 50 tỉnh,TP.

Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc cho hay, Công ty PHBCTƯ đã tham gia chuyển phát một số báo, tạp chí tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngay từ giai đoạn thực hiện Quyết định 1637 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi (từ tháng 12/2001) cho đến nay.

Phát biểu tại lễ ký, Tổng giám đốc VietnamPost Phạm Anh Tuấn khẳng định, Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị trong mạng lưới bưu chính thực hiện đúng các yêu cầu của Ủy ban Dân tộc trong hợp đồng đặt hàng phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2013 nói chung và việc chuyển phát báo Dân tộc và Phát triển cho hơn 31.000 người có uy tín.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là người đáp ứng các điều kiện: là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở vùng dân tộc thiểu số; được nhân dân nơi cư trú bầu chọn là người gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; được chính quyền xã xác nhận là người có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn (làng, bản, buôn, phum, sóc), xã, địa phương nơi cư trú; được Hội nghị dân cư và liên ngành thôn (Chi ủy, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn) bầu chọn, UBND xã duyệt công nhận. Theo quy định, người có uy tín được xét công nhận mỗi năm 1 lần và mỗi thôn được bầu chọn 1 người có uy tín.

 

Nguồn: ictnews.vn