Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Xây dựng Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thành đơn vị kinh tế quốc phòng mạnh, năng động, hiện đại, có năng lực cạnh tranh và cơ cấu hợp lý, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả kinh tế-xã hội cao; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

img

Vốn điều lệ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội là 100 nghìn tỷ đồng.

Đó là mục tiêu của tái cơ cấu Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2013-2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Theo Đề án tái cơ cấu, ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Viễn thông Quân đội gồm: Viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh, truyền hình; bưu chính, chuyển phát; nghiên cứu, sản xuất thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông.
 
Vốn điều lệ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội là 100 nghìn tỷ đồng.
 
Giai đoạn 2013-2015, Tập đoàn có 11 đơn vị (gồm: Tổng công ty Viễn thông Viettel; Tổng công ty mạng lưới Viettel; Công ty Bất động sản Viettel; Công ty truyền hình Viettel...) và 63 Chi nhánh Viettel tại các tỉnh, thành phố trong nước hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ.
 
Ngoài ra có 5 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là đơn vị độc lập do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin M1; Thông tin M3; Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel; Kinh doanh nhà Viettel; Đầu tư công nghệ Viettel.
 
Bên cạnh đó, Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại 7 đơn vị (Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel; Tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel; Công ty cổ phần công trình Viettel...) và nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại 4 đơn vị là Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex); Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB); Công ty cổ phần hát triển đô thị Vinaconex-Viettel; Công ty cổ phần Vĩnh Sơn.
 
Cũng theo Đề án tái cơ cấu, thực hiện sáp nhập Công ty Thông tin viễn thông điện lực vào Công ty mẹ.
 
Đồng thời, thoái toàn bộ vốn của Công ty mẹ tại 5 Công ty cổ phần: Công nghệ Viettel; Phát triển thương mại Vinaconex; EVN Quốc tế; Công nghiệp cao su Coecco và Công ty tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel.
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tập trung vào sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành; hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực.
 
Đồng thời tăng cường công tác kiểm soát nội bộ cũng như đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường trách nhiệm, quyền hạn và chỉ đạo của Tập đoàn Viễn thông Quân đội đối với người đại diện vốn của Tập đoàn tại doanh nghiệp khác...
 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, phương án tài chính để triển khai nhiệm vụ được giao, phương án tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên phù hợp với nội dung Đề án này để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp tác, không dàn trải, phân tán nguồn lực, tránh cạnh tranh nội bộ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
 
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ