Báo chí đang đối mặt với thách thức mới

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý, chỉ đạo báo chí, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh”, Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội nhà báo Việt Nam năm 2013 được tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong hai ngày 17 và 18/4/2013.

img

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh Khánh Hòa, Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng  Bộ Thông tin và Truyền thông và 390 đại biểu, khách mời chính thức gồm các Ủy viên Ban chấp hành, lãnh đạo 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 18 Liên chi hội và 198 chi hội trực thuộc Trung ương.
 
Hội nghị đã tập trung bàn thảo các biện pháp nâng cao vai trò của Hội nhà báo trong quản lý, chỉ đạo báo chí, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
 
Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phát biểu cho biết hệ thống báo chí cả nước đã khẳng rõ hơn vai trò là diễn đàn của nhân dân, phương tiện phản biện xã hội tích cực, góp phần to lớn vào việc tổng kết các bài học của công cuộc đổi mới theo đường lối của Đảng. Báo chí đã phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh đang đặt ra trước xã hội trong quá trình phát triển, phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập; phản ánh kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất giải pháp khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế không ngừng nâng cao hiệu lực của pháp luật và hiệu quả kinh tế - xã hội.
 
Trong những tháng đầu năm 2013, báo chí tập trung tuyên truyền đợt sinh hoạt sâu rộng lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Báo chí tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong đấu tranh phòng chống tham những, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Đây là thành tích chung của giới báo chí, trong đó có phần đóng góp quan trọng của Hội nhà báo Việt Nam, của cán bộ, hội viên nhà báo sinh hoạt và làm việc tại các tổ chức cơ sở Hội; các cơ quan báo chí trong cả nước. Hội nhà báo Việt Nam và các tổ chức cơ sở Hội đã thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình công tác năm 2012 đã đề ra. Trong đó, nổi bật là việc Hội tham gia công tác quản lý, chỉ đạo báo chí; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; công tác kiểm tra; công tác đối ngoại; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội - từ thiện…
 
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn nhận định, báo chí đã từng bước khẳng định vai trò và ngày càng thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền nhưng phải đối mặt với những thách thức mới như sự phát triển đa dạng, bùng nổ truyền thông xã hội đặt ra việc xác định nguồn tin, xử lý nguồn tin chưa tuân thủ theo quy trình tiếp nhận thông tin và xử lý đăng tin, mối quan hệ giữa giữa báo chí và mạng xã hội (ngày càng có nhiều nhà báo khai thác thông tin từ mạng xã hội, tuy nhiên do áp lực thông tin nên một số nhà báo đã thiếu kiểm chứng trước khi đưa tin)... Hội nhà báo Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí là Bộ Thông tin và Truyền thông cần phối hợp hơn nữa trong quá trình xây dựng các văn bản pháp lý cho hoạt động báo chí và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.
 
Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
 
Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng báo chí còn phải tham gia tích cực làm văn hóa. Đây là công việc quan trọng, phù hợp chức năng và vai trò của báo chí. Nghị quyết Trung ương 5 xác định báo chí là bộ phận quan trọng hàng đầu của văn hóa.
 
Tại Hội nghị này, Hội nhà báo Việt Nam sẽ tặng Cờ thi đua của Hội nhà báo Việt Nam cho 26 đơn vị, Bằng khen cho 52 tập thể và 164 cá nhân đã có “Thành tích xuất sắc nghiệp vụ và xây dựng Hội trong năm 2012”.