VINASAT-2 đã đi vào đúng quỹ đạo 131.8 độ Đông

Sau đúng 2 tuần được phóng thành công, cho tới thời điểm này, vệ tinh viễn thông thứ hai của Việt Nam VINASAT-2 đã đi vào đúng quỹ đạo 131,8 độ Đông.

img
Mô phỏng thời điểm VINASAT-2 tách khỏi tên lửa đẩy để đi vào quỹ đạo

Hiện, nhà thầu Lockheed Martin đang tiến hành đo thử, cân chỉnh vệ tinh trước khi chính thức bàn giao lại cho Tập đoàn VNPT. Vào tháng 7 tới, Công ty VTI sẽ tiếp nhận nhận bàn giao từ phía Lockheed Martin.

Ngày 16/5/2012, vệ tinh viễn thông thứ 2 của Việt Nam - VINASAT- 2 đã được phóng lên quỹ đạo. Vài giờ đồng hồ sau khi tách khỏi  tên lửa đẩy Arian 5 để đi vào quỹ đạo, Trung tâm điều khiển mặt đất tại Quế Dương đã nhận được tín hiệu thu - phát từ VINASAT- 2.

Song song với việc vận hành VINASAT-1, trong suốt thời gian qua, VTI đã tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, triển khai thiết bị mặt đất cho việc quản lý, vận hành và khai thác vệ tinh VINASAT-2. Ngay những ngày đầu năm 2011, bên cạnh ăng ten thu phát tín hiệu từ VINASAT-1, VTI đã triển khai làm móng, chuẩn bị xây dựng bệ ăng ten cho VINASAT-2.  Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc điều khiển, khai thác VINASAT-2, thời gian qua Trung tâm Thông tin vệ tinh đã xây dựng, phát triển thêm đội ngũ cán bộ kỹ thuật, tạo điều kiện cho các kỹ sư trẻ được nghiên cứu, tiếp cận dần với vệ tinh VINASAT-2.

Bài toán kinh doanh VINASAT-2 cũng đã được VNPT/VTI tính tới. Các chương trình, kế hoạch làm việc, tiếp xúc, giới thiệu với các khách hàng tiềm năng đã được VNPT/VTI xây dựng.  VTI cũng sẽ xúc tiến mở rộng khách hàng ở các lĩnh vực khác nhau như dầu khí, ngân hàng, tài chính; Tập trung phục vụ các khách hàng có nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, kể cả các khách hàng nước ngoài ở các thị trường Campuchia, Lào. Việc kinh doanh VINASAT--2 cũng sẽ được tính tới mở rộng thị trường sang Mianmar…  Với phương án kinh doanh đã được xây dựng, xúc tiến triển khai, VNPT tin tưởng, vệ tinh sẽ giúp VNPT thu hồi số vốn đầu tư trong vòng 10 năm.

Nguồn: Theo VNPT.com.vn